Dzienny oddział rehabilitacji psychiatrycznej i Dzienny Oddział Psychiatryczny Ogólny

fot. Anna Monika Chyła

Oferta dziennego oddziału rehabilitacji psychiatrycznej jest skierowana do osób ze schorzeniami ICD 10

 • F00-F09
 • F20-29
 • F30-39
 • F70-79
 • F84

Oferta dziennego oddziału psychiatrycznego ogólnego jest skierowana do wszystkich osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wd ICD 10 F 00- F 99.

Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego tj. z placówki posiadające kontrakt z NFZ na blankiecie ( 4 możliwości):

1/ e-skierowanie – PREFEROWANE,

2/Skierowanie do szpitala psychiatrycznego, mimo , że zakład udziela ambulatoryjnych świadczeń medycznych,

3/ Skierowanie do szpitala ( blankiet ogólny), mimo , że zakład udziela ambulatoryjnych świadczeń medycznych,

4/ Skierowanie do poradni specjalistycznej ( blankiet ogólny).

Pacjenci są zapisywaniu na Listę oczekujących , ważność skierowania do Szpitala psychiatrycznego to 14 dni.

Cykl terapeutyczny:

1/  w oddziale rehabilitacyjnym to 80 dni roboczych ( tj. ok 16 tygodni kalendarzowych), zajęcia odbywają się codziennie w godz. 8.00- 13.00,

2/ w oddziale ogólnym to 60 dni roboczych ( tj. ok 12 tygodni kalendarzowych), zajęcia odbywają się codziennie w godz. 8.00- 13.00.

 • System dzienny oddziałów w odróżnieniu do lecznictwa szpitalnego pozwala Pacjentom na utrzymanie ciągłości między terapią i codziennym życiem.
 • Nie przebywamy w oddziale w dni wolne od pracy.
 • Pacjenci otrzymują zaświadczenie lekarskie dla potrzeb ZUS.

Oddziaływania dominujące:

 • społeczność terapeutyczna,
 • specjalistyczna opieka lekarska i pielęgniarska, psychofarmakoterapia,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych (treningi , warsztaty),
 • socjoterapia,
 • oddziaływania andragogiczne,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • treningi asertywności i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • pobudzanie twórczości i kreatywności,
 • psychoedukacja i profilaktyka zdrowotna,
 • treningi funkcji poznawczych,
 • praca ze świadomością ciała.

Zajęcia prowadzone przez personel specjalistyczny , z uprawnieniami wymaganymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego

Formularz kontaktowy

Jeśli masz jakieś pytanie możesz skorzystać z formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.