Polityka bezpieczeństwa informacji

SENSUM Spółka Jawna realizuje usługi medyczne w zakresie leczenia psychiatrycznego z zespołem leczenia domowego, rehabilitacji psychiatrycznej dziennej oraz promocji zdrowia.

Zapewniając skuteczną ochronę i bezpieczeństwo informacji przetwarzanych przez naszą spółkę, wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Ochrona informacji, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym jest przechowywana, zabezpieczenie kanałów informacji i przesyłania oraz przetwarzania informacji stanowi priorytet któremu służy wdrożenie, funkcjonowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Szczególne znaczenie ma dla nas ochrona dokumentacji medycznej oraz danych osobowych i informacji poufnych dotyczących naszych Pacjentów.

Jesteśmy świadomi, że wszelkie informacje powinny być chronione w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich nieautoryzowane ujawnienie, przekazanie lub wykorzystanie przez osoby nieuprawnione co mogłoby doprowadzić do naruszenia praw naszych Pacjentów.

W celu zapewnienia wysokiego i skutecznego poziomu bezpieczeństwa informacji:

  • Systematycznie dokonujemy oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  • Systematycznie dokonujemy przeglądu aktywów informacyjnych oraz wymagań związanych z ich ochroną,
  • Identyfikujemy wymagania prawne oraz wymagania stron zainteresowanych,
  • Monitorujemy skuteczność zastosowanych zabezpieczeń informacji,
  • Stosujemy zabezpieczenia miejsc w których przechowywane są informacje, systemów oraz oprogramowania przed nieuprawnionym dostępem osób nieupoważnionych.

Zobowiązujemy się do systematycznego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz do spełniania wymagań związanych z bezpieczeństwem informacji jak również do podnoszenia kwalifikacji oraz świadomości z zakresu bezpieczeństwa informacji naszych pracowników, zapewniając wymagane zasoby techniczne, infrastrukturalne i finansowe.

Wszyscy pracownicy i współpracownicy Sensum Spółka Jawna znają i stosują w codziennej pracy wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, realizują cele związane z bezpieczeństwem informacji.

Płock, 08.01.2020 r.

B. Swendrowska        A. Swendrowski

Formularz kontaktowy

Jeśli masz jakieś pytanie możesz skorzystać z formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.