Polityka jakości

Uznając, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością najwyższą, Spółka SENSUM przyjmuje jakość wykonywanych usług za najważniejszy priorytet i temu podporządkowane są wszelkie działania zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów oraz innych stron zainteresowanych, zapewniając im, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Profesjonalna obsługa, rzetelność i natychmiastowa reakcja na wszelkie potrzeby pacjenta jest naszym obowiązkiem.


Nasze cele będziemy realizować poprzez:


• Zapewnienie profesjonalnej, przyjaznej i sprawnej obsługi Pacjentów z poszanowaniem ich praw w zakresie leczenia, diagnozowania i pielęgnowania.
• Dążenie do pełnego zaspokajania potrzeb naszych Pacjentów i stron zainteresowanych.
• Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych doświadczonych specjalistów.
• Konsekwentną politykę kadrową – poprzez określenie kompetencji, uprawnień, obowiązków pracowników, zapewnienie im komfortu pracy, możliwości samorealizacji i rozwoju, zapobieganie wypadkom przy pracy.
• Systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu i doskonalenie metod pracy.
• Stosowanie najnowocześniejszych metod leczenia.
• Tworzenie optymalnych warunków sprzyjających szybkiej poprawie zdrowia Pacjentów przy poszanowaniu ich godności i zapewnieniu ochrony oraz poufności przetwarzanych informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych.
• Stały monitoring realizowanych procesów oraz wymagań prawnych i innych.
• Ciągłe monitorowanie poziomu satysfakcji Pacjentów dotyczące świadczonych przez nas usług.
• Zapewnienie pacjentom kompletnej i spójnej informacji o naszych usługach.
• Realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych.
• Właściwy dobór dostawców i podwykonawców oraz kontrolowanie powierzonych im dostaw i procesów.
• Prowadzenie analiz ryzyka i szans procesowych oraz biznesowych, które odzwierciedlają, kontekst oraz kompetencje Firmy do istniejącej sytuacji ukierunkowane na spełnienie wymagań klientów oraz innych stron zainteresowanych.
• Ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015
Naszym obowiązkiem jest utrzymanie placówki, jako sprawnie działającej jednostki służby zdrowia w dobrej kondycji finansowej i technicznej, przyjaznej Pacjentom i pracownikom. Niniejsza Polityka została zakomunikowana wszystkim pracownikom Spółki SENSUM, jest również dostępna dla wszystkich stron zainteresowanych, w tym osób i podmiotów współpracujących.
Płock, 08.01.2020 r.

B. Swendrowska A. Swendrowski

Formularz kontaktowy

Jeśli masz jakieś pytanie możesz skorzystać z formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.